پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت Phrase گوێدان دەنگەکان
14/12/2017 Do widzenia [pl] Do widzenia گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 Dzień dobry [pl] Dzień dobry گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 Dobry wieczór [pl] Dobry wieczór گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie [pl] Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. [pl] Dla tej dwójki antagonistów, każde forum publiczne jest dobre, aby się spierać. گۆکردنی 0 دەنگی
14/12/2017 Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! [pl] Chodźmy piec kiełbaski na ognisku! گۆکردنی 0 دەنگی