بەکارهێنەر:

pernys32

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی pernys32

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
31/07/2019 bengali [sv] bengali گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 Ravlunda [sv] Ravlunda گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 tarpan [sv] tarpan گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 Skytterörelsen [sv] Skytterörelsen گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 priffe [sv] priffe گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 katalanska [sv] katalanska گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 assamesiska [sv] assamesiska گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 singalesiska [sv] singalesiska گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 oavlönad [sv] oavlönad گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 tjingeling [sv] tjingeling گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 höfterfäst [sv] höfterfäst گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 penningplacerare [sv] penningplacerare گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2019 oriya [sv] oriya گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 kassarörelse [sv] kassarörelse گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 lottarörelsen [sv] lottarörelsen گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 lottarörelser [sv] lottarörelser گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 lottarörelse [sv] lottarörelse گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 böljerörelser [sv] böljerörelser گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 böljerörelsen [sv] böljerörelsen گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 linjerörelsen [sv] linjerörelsen گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 flankrörelserna [sv] flankrörelserna گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 spräcker [sv] spräcker گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 brottsplats [sv] brottsplats گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 söver [sv] söver گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 dränker [sv] dränker گۆکردنی 0 دەنگی
03/07/2019 Marma [sv] Marma گۆکردنی 0 دەنگی
02/07/2019 svettdroppe [sv] svettdroppe گۆکردنی 0 دەنگی
02/07/2019 Köja och Nyhamn [sv] Köja och Nyhamn گۆکردنی 0 دەنگی
02/07/2019 tsunamin [sv] tsunamin گۆکردنی 0 دەنگی
02/07/2019 Östasien [sv] Östasien گۆکردنی 0 دەنگی