بەکارهێنەر:

pernys32

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی pernys32

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning گۆکردنی 0 دەنگی
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 Godby [sv] Godby گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 olicensierad [sv] olicensierad گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 bortsparkad [sv] bortsparkad گۆکردنی 0 دەنگی
01/05/2019 Winbladh [sv] Winbladh گۆکردنی 0 دەنگی
29/04/2019 knappcell [sv] knappcell گۆکردنی 0 دەنگی
29/04/2019 överkryssad [sv] överkryssad گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 hyperplasi [sv] hyperplasi گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 kringutrustning [sv] kringutrustning گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 interferon [sv] interferon گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 parenteral [sv] parenteral گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 cytostatikabehandling [sv] cytostatikabehandling گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 brors [sv] brors گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 Ahrnstedt [sv] Ahrnstedt گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 Gyllgarn [sv] Gyllgarn گۆکردنی 0 دەنگی
28/04/2019 chaperon [sv] chaperon گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2019 uggleögon [sv] uggleögon گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2019 knivkorg [sv] knivkorg گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2019 Palatino [sv] Palatino گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2019 snickarbin [sv] snickarbin گۆکردنی 0 دەنگی
22/04/2019 lipas [sv] lipas گۆکردنی 0 دەنگی