پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/04/2019 tandköttet [sv] tandköttet گۆکردنی 0 دەنگی
22/04/2019 demodex [sv] demodex گۆکردنی 0 دەنگی
22/04/2019 klarläggande [sv] klarläggande گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 vojvod [sv] vojvod گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 storbildsskärm [sv] storbildsskärm گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 taggstråle [sv] taggstråle گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 taggstrålarna [sv] taggstrålarna گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 taggstrålar [sv] taggstrålar گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 taggstrålen [sv] taggstrålen گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 fanstrålen [sv] fanstrålen گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 fanstrålarna [sv] fanstrålarna گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 fanstrålar [sv] fanstrålar گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 bannstrålarna [sv] bannstrålarna گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 bannstrålar [sv] bannstrålar گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 bannstrålen [sv] bannstrålen گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 bannstråle [sv] bannstråle گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 cornichons [sv] cornichons گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 lövräfsa [sv] lövräfsa گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 Viskastigen [sv] Viskastigen گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 sektioner [sv] sektioner گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 bygglovsfri [sv] bygglovsfri گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 grensax [sv] grensax گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 roskratta [sv] roskratta گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 skänkel [sv] skänkel گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 Sottern [sv] Sottern گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 öluffa [sv] öluffa گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 inropade [sv] inropade گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 Bosarp [sv] Bosarp گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 Åraslöv [sv] Åraslöv گۆکردنی 0 دەنگی
18/04/2019 softade [sv] softade گۆکردنی 0 دەنگی