بەکارهێنەر:

pernys32

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی pernys32

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/08/2018 adoptivmamma [sv] adoptivmamma گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 tindrande [sv] tindrande گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 läppstiftsfläck [sv] läppstiftsfläck گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 närståendevårdare [sv] närståendevårdare گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 snedvridenhet [sv] snedvridenhet گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 Distraktion [sv] Distraktion گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 stia [sv] stia گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 helsikes [sv] helsikes گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 sommarboende [sv] sommarboende گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 sängbunden [sv] sängbunden گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 Sevilla [sv] Sevilla گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 vattenskalle [sv] vattenskalle گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 andevägledare [sv] andevägledare گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 transmigration [sv] transmigration گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 kvardröjande [sv] kvardröjande گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 löftesbrott [sv] löftesbrott گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en röra [sv] en röra گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 Mastaba [sv] Mastaba گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 laotiska [sv] laotiska گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 urkärnade [sv] urkärnade گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en dam [sv] en dam گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en grund [sv] en grund گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en eld [sv] en eld گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en början [sv] en början گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 en chef [sv] en chef گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 ledarroll [sv] ledarroll گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 Schill [sv] Schill گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 piraya [sv] piraya گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 belöningssystem [sv] belöningssystem گۆکردنی 0 دەنگی
21/08/2018 jättefint [sv] jättefint گۆکردنی 0 دەنگی