پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت Phrase گوێدان دەنگەکان
05/12/2015 ta avfart 1 [sv] ta avfart 1 گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 åk söderut på motorvägen [sv] åk söderut på motorvägen گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 åk österut på huvudgatan [sv] åk österut på huvudgatan گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 ta landsvägen västerut [sv] ta landsvägen västerut گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 ta tredje avfarten i rondellen [sv] ta tredje avfarten i rondellen گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 i korsningen [sv] i korsningen گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 gå uppför trapporna [sv] gå uppför trapporna گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 gå nerför trapporna [sv] gå nerför trapporna گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 på andra våningen [sv] på andra våningen گۆکردنی 0 دەنگی
05/12/2015 från topp till tå [sv] från topp till tå گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2015 bara runt hörnet [sv] bara runt hörnet گۆکردنی 0 دەنگی
04/12/2015 Säljer ni kostymer? [sv] Säljer ni kostymer? گۆکردنی 0 دەنگی
06/11/2015 Jag heter... [sv] Jag heter... گۆکردنی 0 دەنگی
20/10/2015 Vad heter du? [sv] Vad heter du? گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2015 God eftermiddag [sv] god eftermiddag گۆکردنی 1 دەنگی
23/07/2015 förra året [sv] förra året گۆکردنی 0 دەنگی
02/04/2015 Demokratiska republiken Kongo [sv] Demokratiska republiken Kongo گۆکردنی 0 دەنگی
25/03/2015 förr eller senare [sv] förr eller senare گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2015 var som helst [sv] var som helst گۆکردنی 0 دەنگی
30/01/2015 i kväll [sv] i kväll گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2015 är lika med [sv] är lika med گۆکردنی 0 دەنگی
04/01/2015 i alla fall [sv] i alla fall گۆکردنی 0 دەنگی