بەکارهێنەر:

pernys32

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی pernys32

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
26/06/2019 Deklamation [sv] Deklamation گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2019 plantyper [sv] plantyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 filmtyper [sv] filmtyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 skoltyper [sv] skoltyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 folktyper [sv] folktyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 fenotyper [sv] fenotyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 ekotyper [sv] ekotyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 vintyper [sv] vintyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper گۆکردنی 0 دەنگی
07/05/2019 genotyper [sv] genotyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 kalotyper [sv] kalotyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 naturtyper [sv] naturtyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 djurtyper [sv] djurtyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 särtyper [sv] särtyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 urtyper [sv] urtyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 livstyper [sv] livstyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 verstyper [sv] verstyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 rastyper [sv] rastyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 båttyper [sv] båttyper گۆکردنی لەلایەن Owain
07/05/2019 busstyper [sv] busstyper گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 båttyperna [sv] båttyperna گۆکردنی لەلایەن GustafS
05/05/2019 hustyperna [sv] hustyperna گۆکردنی لەلایەن GustafS
05/05/2019 båttyp [sv] båttyp گۆکردنی لەلایەن GustafS
05/05/2019 båttypen [sv] båttypen گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 livstyperna [sv] livstyperna گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 hustyp [sv] hustyp گۆکردنی لەلایەن GustafS
05/05/2019 hustypen [sv] hustypen گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 busstypen [sv] busstypen گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 busstyperna [sv] busstyperna گۆکردنی لەلایەن Owain
05/05/2019 livstyp [sv] livstyp گۆکردنی لەلایەن Owain