پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/11/2010 polinizar [pt] polinizar گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 arquipriorado [pt] arquipriorado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 arquiducado [pt] arquiducado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 arquiepiscopado [pt] arquiepiscopado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 apoldrado [pt] apoldrado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 poldros [pt] poldros گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 arquiprior [pt] arquiprior گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 proletários [pt] proletários گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/11/2010 quartado [pt] quartado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 sobrecabado [pt] sobrecabado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 superovariado [pt] superovariado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 vagínulas [pt] vagínulas گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 albuminado [pt] albuminado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 inseticídio [pt] inseticídio گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 alamares [pt] alamares گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 portugalizar [pt] portugalizar گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 alamarado [pt] alamarado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 ajoanetado [pt] ajoanetado گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 protocolizar [pt] protocolizar گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 apoldrada [pt] apoldrada گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 cloaqueiro [pt] cloaqueiro گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 chibarreiro [pt] chibarreiro گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 chazeiro [pt] chazeiro گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 botequineiro [pt] botequineiro گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 argueireiro [pt] argueireiro گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 magnicídio [pt] magnicídio گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 conjugicídio [pt] conjugicídio گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 filicídio [pt] filicídio گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 animalicídio [pt] animalicídio گۆکردنی 0 دەنگی
09/11/2010 etnocídio [pt] etnocídio گۆکردنی 0 دەنگی