پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/11/2014 bonne continuation [fr] bonne continuation گۆکردنی 1 دەنگی
23/11/2014 clavier d'ordinateur [fr] clavier d'ordinateur گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2014 attitude volontariste [fr] attitude volontariste گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2014 esprit ouvert [fr] esprit ouvert گۆکردنی 0 دەنگی
23/11/2014 becquée [fr] becquée گۆکردنی 0 دەنگی
26/10/2014 savoureuses [fr] savoureuses گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 Qu'en dites vous [fr] Qu'en dites vous گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 commandent [fr] commandent گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 commences [fr] commences گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 commencez [fr] commencez گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 séchées [fr] séchées گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 sèche-toi [fr] sèche-toi گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 réagissez [fr] réagissez گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 apaise [fr] apaise گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 non gras [fr] non gras گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 non collant [fr] non collant گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 guitares [fr] guitares گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 le renard [fr] le renard گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2014 Cabécou du Périgord [fr] Cabécou du Périgord گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 Monsieur [fr] Monsieur گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 mille [fr] mille گۆکردنی 3 دەنگی
26/11/2013 ville [fr] ville گۆکردنی -1 دەنگی
26/11/2013 tranquille [fr] tranquille گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 nous faisons [fr] nous faisons گۆکردنی 2 دەنگی
26/11/2013 lys [fr] lys گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 granit [fr] granit گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 climat [fr] climat گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 trop [fr] trop گۆکردنی 0 دەنگی
26/11/2013 gentil [fr] gentil گۆکردنی 4 دەنگی
26/11/2013 femme [fr] femme گۆکردنی -1 دەنگی