پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
21/02/2018 buenas noches [es] buenas noches گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
21/02/2018 el viernes [es] el viernes گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
21/02/2018 el jueves [es] el jueves گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
20/02/2018 el aeropuerto [es] el aeropuerto گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
20/02/2018 la estación [es] la estación گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
20/02/2018 una reunión [es] una reunión گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
20/02/2018 el miércoles [es] el miércoles گۆکردنی لەلایەن LePortillow
18/02/2018 a la playa [es] a la playa گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
13/02/2018 cinco y cuarto [es] cinco y cuarto گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
13/02/2018 cuatro y media [es] cuatro y media گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
13/02/2018 a las tres [es] a las tres گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
13/02/2018 a las dos [es] a las dos گۆکردنی لەلایەن alberbonillo
11/02/2018 un hotel [es] un hotel گۆکردنی لەلایەن poniol
06/11/2017 ¿Y eso? [es] ¿Y eso? گۆکردنی لەلایەن vicenms
06/11/2017 ya que estamos [es] ya que estamos گۆکردنی لەلایەن vicenms
01/11/2017 nascer do sol [pt] nascer do sol گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 cana de pesca [pt] cana de pesca گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 meia-maré [pt] meia-maré گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 maré-baixa [pt] maré-baixa گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 maré-alta [pt] maré-alta گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 fio de pesca [pt] fio de pesca گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 acho que não [pt] acho que não گۆکردنی 1 دەنگی
01/11/2017 não me parece [pt] não me parece گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 a correr bem [pt] a correr bem گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 já agora [pt] já agora گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 reparar em [pt] reparar em گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 desenrascar-se [pt] desenrascar-se گۆکردنی 0 دەنگی
01/11/2017 meia hora [pt] meia hora گۆکردنی 0 دەنگی
28/10/2017 de qualquer maneira [pt] de qualquer maneira گۆکردنی 0 دەنگی
28/10/2017 ter razão [pt] ter razão گۆکردنی 0 دەنگی