پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
11/05/2009 следили [ru] следили گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 шпиона [ru] шпиона گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 механического [ru] механического گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 прикрепляли [ru] прикрепляли گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 выпускали [ru] выпускали گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 создавали [ru] создавали گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/05/2009 принимая [ru] принимая گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 ошибался [ru] ошибался گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 нормальным [ru] нормальным گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 крылась [ru] крылась گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 искусственных [ru] искусственных گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 подозревая [ru] подозревая گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 сколькими [ru] сколькими گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 выполняя [ru] выполняя گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 похожих [ru] похожих گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 искусная [ru] искусная گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 глупой [ru] глупой گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 умную [ru] умную گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 андроидов [ru] андроидов گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2009 наделив [ru] наделив گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
09/05/2009 искусственного [ru] искусственного گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 дорос [ru] дорос گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 владели [ru] владели گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 техники [ru] техники گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 химических [ru] химических گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 горстки [ru] горстки گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 созданным [ru] созданным گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 андроидом [ru] андроидом گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 высится [ru] высится گۆکردنی 0 دەنگی
09/05/2009 андроиды [ru] андроиды گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن