پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
18/12/2011 học hành [vi] học hành گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/12/2011 phân lọai [vi] phân lọai گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2011 chú tiểu [vi] chú tiểu گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2011 tư trang [vi] tư trang گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2011 phát âm [vi] phát âm گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2011 thể lọai [vi] thể lọai گۆکردنی 0 دەنگی
18/12/2011 điện thọai [vi] điện thọai گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Tây Sơn [vi] Tây Sơn گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] Nguyễn Phúc Ánh گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] Nguyễn Nhạc گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] Nguyễn Lữ گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] Thanh Hóa گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] Nguyễn Kim گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] Nguyễn Huệ گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] Nguyễn Ánh گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Phú Xuân [vi] Phú Xuân گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Minh Mạng [vi] Minh Mạng گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Bảo Đại [vi] Bảo Đại گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] Trưng Trắc گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] Thuận Hóa گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] Trưng Nhị گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] Hai Bà Trưng گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] Phan Bội Châu گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] Phan Châu Trinh گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Cường Để [vi] Cường Để گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] Phan Chu Trinh گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Đông Dương [vi] Đông Dương گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] Ngô Đình Diệm گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] Bạch Đằng گۆکردنی 0 دەنگی
17/12/2011 Bến Hải [vi] Bến Hải گۆکردنی 0 دەنگی