پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
28/01/2010 fog [hu] fog گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 Belfast [hu] Belfast گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 Burma [hu] Burma گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 festék [hu] festék گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 tunkol [hu] tunkol گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 Fekete-tenger [hu] Fekete-tenger گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 házi [hu] házi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/01/2010 Uránusz [hu] Uránusz گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 kunyhó [hu] kunyhó گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 törpe [hu] törpe گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 vállalatai [hu] vállalatai گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 jelez [hu] jelez گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 fészek [hu] fészek گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 hír [hu] hír گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2010 áld [hu] áld گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 fáj [hu] fáj گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 hálózat [hu] hálózat گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 ikerház [hu] ikerház گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 dinasztia [hu] dinasztia گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 elosztó [hu] elosztó گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 készül [hu] készül گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 fél [hu] fél گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 kerékpáros [hu] kerékpáros گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 bérgyártás [hu] bérgyártás گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 együttműködési [hu] együttműködési گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 vágy [hu] vágy گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 kerékpározás [hu] kerékpározás گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 világpiacokon [hu] világpiacokon گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 kávéház [hu] kávéház گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 visszatapsolás [hu] visszatapsolás گۆکردنی 0 دەنگی