پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
29/01/2010 turbina [hu] turbina گۆکردنی 1 دەنگی
29/01/2010 Algéria [hu] Algéria گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Argentína [hu] Argentína گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Burundi [hu] Burundi گۆکردنی 1 دەنگی
29/01/2010 Bern [hu] Bern گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Bagdad [hu] Bagdad گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Plútó [hu] Plútó گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Merkúr [hu] Merkúr گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Neptunusz [hu] Neptunusz گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 Botswana [hu] Botswana گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 óvoda [hu] óvoda گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
29/01/2010 Mars [hu] Mars گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2010 entitás [hu] entitás گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 kilométer [hu] kilométer گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 gén [hu] gén گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 túlzás [hu] túlzás گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 örökzöld [hu] örökzöld گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 biztosít [hu] biztosít گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 belépés [hu] belépés گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 élet [hu] élet گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 lovag [hu] lovag گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 térd [hu] térd گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 barát [hu] barát گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 bódé [hu] bódé گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 holdfény [hu] holdfény گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 halálos [hu] halálos گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 skót [hu] skót گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 szívroham [hu] szívroham گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
27/01/2010 erkölcsi [hu] erkölcsi گۆکردنی 0 دەنگی
27/01/2010 sziluett [hu] sziluett گۆکردنی 0 دەنگی