پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
08/06/2013 pectina [es] pectina گۆکردنی لەلایەن nasumi
08/03/2012 Jewess [en] Jewess گۆکردنی لەلایەن wkshimself
02/03/2012 barman [en] barman گۆکردنی لەلایەن TopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 constituyente [es] constituyente گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 silogismo [es] silogismo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 diferido [es] diferido گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 pretensor [es] pretensor گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 dominativo [es] dominativo گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 socialmente [es] socialmente گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
28/02/2012 filológico [es] filológico گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 incoercible [es] incoercible گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 inferencia [es] inferencia گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad گۆکردنی 0 دەنگی
28/02/2012 exegético [es] exegético گۆکردنی 0 دەنگی
27/02/2012 normatividad [es] normatividad گۆکردنی 0 دەنگی
27/02/2012 amenamente [es] amenamente گۆکردنی 0 دەنگی
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga گۆکردنی 0 دەنگی