پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
14/05/2010 sarbidea [eu] sarbidea گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 ekintza [eu] ekintza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 istripua [eu] istripua گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 ugaritasuna [eu] ugaritasuna گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 berokia [eu] berokia گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 abokatua [eu] abokatua گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 erlea [eu] erlea گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 antzerkia [eu] antzerkia گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2010 Arrain Ontzia [eu] Arrain Ontzia گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2010 Euskarazetamol [eu] Euskarazetamol گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2010 Putzuak lehortzen [eu] Putzuak lehortzen گۆکردنی 0 دەنگی
14/05/2010 Aitona [eu] Aitona گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 amona [eu] amona گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/05/2010 Altsasu [eu] Altsasu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2010 calificar [es] calificar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2010 holometábolo [es] holometábolo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 sifonáptero [es] sifonáptero گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 contribuyo [es] contribuyo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 atribuyo [es] atribuyo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 afaníptero [es] afaníptero گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 brillantes [es] brillantes گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 Guardia Municipal [es] Guardia Municipal گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 meriendas [es] meriendas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2010 boquiabiertos [es] boquiabiertos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2010 carburo [es] carburo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
03/05/2010 cascos [es] cascos گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 pitonisas [es] pitonisas گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 lisonjera [es] lisonjera گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2010 Declarada [es] Declarada گۆکردنی 0 دەنگی
02/05/2010 sople [es] sople گۆکردنی 0 دەنگی