پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/09/2017 Ikusi arte [eu] Ikusi arte گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2016 Gero arte [eu] Gero arte گۆکردنی 0 دەنگی
23/08/2016 Non dago komuna? [eu] Non dago komuna? گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 Euskal Herritarrok [eu] Euskal Herritarrok گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 abokatu [eu] abokatu گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 erasotzaile [eu] erasotzaile گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 adulteriogile [eu] adulteriogile گۆکردنی 2 دەنگی
02/09/2010 almidoi [eu] almidoi گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 akziodun [eu] akziodun گۆکردنی 1 دەنگی
02/09/2010 artisau [eu] artisau گۆکردنی 0 دەنگی
02/09/2010 nekazaritza [eu] nekazaritza گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2010 axola [eu] axola گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/07/2010 zisku [eu] zisku گۆکردنی -1 دەنگی
24/07/2010 baratxuri [eu] baratxuri گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 Erle [eu] Erle گۆکردنی 1 دەنگی
11/07/2010 euskaltegi [eu] euskaltegi گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 adeitasun [eu] adeitasun گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 arbendol [eu] arbendol گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 ozengailu [eu] ozengailu گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 amnistia [eu] amnistia گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 mundrun [eu] mundrun گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 hegatxabal [eu] hegatxabal گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/07/2010 zalantzagarritasun [eu] zalantzagarritasun گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 zakurkeria [eu] zakurkeria گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 maitasun [eu] maitasun گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 ingurumen [eu] ingurumen گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 atsegintasun [eu] atsegintasun گۆکردنی 0 دەنگی
11/07/2010 adiskide [eu] adiskide گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
11/07/2010 adiskidetasun [eu] adiskidetasun گۆکردنی 0 دەنگی
26/06/2010 Etxeberria [eu] Etxeberria گۆکردنی 0 دەنگی