پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
03/05/2010 colémbolo [es] colémbolo گۆکردنی لەلایەن antowalad
03/05/2010 apterígota [es] apterígota گۆکردنی لەلایەن antowalad
03/05/2010 apterigógeno [es] apterigógeno گۆکردنی لەلایەن antowalad
03/05/2010 holometábolo [es] holometábolo گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 sifonáptero [es] sifonáptero گۆکردنی 0 دەنگی
03/05/2010 afaníptero [es] afaníptero گۆکردنی 0 دەنگی
27/04/2010 Eyjafjalla [is] Eyjafjalla گۆکردنی لەلایەن Elin
25/04/2010 escachar [es] escachar گۆکردنی لەلایەن belgabirdo
25/04/2010 llanear [es] llanear گۆکردنی 0 دەنگی
25/04/2010 mistela [es] mistela گۆکردنی لەلایەن plopez
25/04/2010 costillada [es] costillada گۆکردنی 0 دەنگی
25/04/2010 crespillo [es] crespillo گۆکردنی 0 دەنگی
23/04/2010 trikitixa [eu] trikitixa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 de mentirijillas [es] de mentirijillas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 hitzaurre [eu] hitzaurre گۆکردنی 0 دەنگی
17/04/2010 trikitilari [eu] trikitilari گۆکردنی 0 دەنگی
17/04/2010 irrintzi [eu] irrintzi گۆکردنی 0 دەنگی
17/04/2010 puntillitas [es] puntillitas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 quisquilla [es] quisquilla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 cabritillo [es] cabritillo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 encasquillar [es] encasquillar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 rosquilla [es] rosquilla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 costillar [es] costillar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 pastillero [es] pastillero گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 colleja [es] colleja گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 bachillerato [es] bachillerato گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 grajo [es] grajo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 entablillar [es] entablillar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 ganchillo [es] ganchillo گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
17/04/2010 natilla [es] natilla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن