پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] ¿Necesitas unos minutos? گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2018 probando para ver [es] probando para ver گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2018 se abana [es] se abana گۆکردنی 0 دەنگی
02/06/2018 betametasona [es] betametasona گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 jet [es] jet گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 cuestiones generales [es] cuestiones generales گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] ¿Sigues interesado? گۆکردنی 1 دەنگی
13/04/2018 desmentirse [es] desmentirse گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 gustaban [es] gustaban گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 165 [es] 165 گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 odiaban [es] odiaban گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 121 [es] 121 گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 amargamente [es] amargamente گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 en síntesis [es] en síntesis گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 en conclusión [es] en conclusión گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 discar el número [es] discar el número گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 volver a discar [es] volver a discar گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 345 [es] 345 گۆکردنی 0 دەنگی
13/04/2018 780 [es] 780 گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 presentemos [es] presentemos گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 Noya [es] Noya گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] Envíame tu dirección. گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] Conozco la ciudad. گۆکردنی 0 دەنگی
14/01/2018 almorzar [es] almorzar گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 Che Guevara [es] Che Guevara گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 Agradezco [es] Agradezco گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 confiaran [es] confiaran گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 setenta y cinco [es] setenta y cinco گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 Lucía [es] Lucía گۆکردنی 0 دەنگی
19/12/2017 habichuela [es] habichuela گۆکردنی 0 دەنگی