پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
01/06/2014 قناری اهلی [fa] قناری اهلی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 بهروز وثوقی [fa] بهروز وثوقی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 رضا عطاران [fa] رضا عطاران گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 مسعود کیمیایی [fa] مسعود کیمیایی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 باران کوثری [fa] باران کوثری گۆکردنی -1 دەنگی
28/05/2014 ترانه علیدوستی [fa] ترانه علیدوستی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 مریلا زارعی [fa] مریلا زارعی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 محمدعلی کشاورز [fa] محمدعلی کشاورز گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 ویشکا آسایش [fa] ویشکا آسایش گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 رضا کیانیان [fa] رضا کیانیان گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 شادمهر عقیلی [fa] شادمهر عقیلی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پرویز پرستویی [fa] پرویز پرستویی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 فرامرز اصلانی [fa] فرامرز اصلانی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 لیلا فروهر [fa] لیلا فروهر گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 داریوش اقبالی [fa] داریوش اقبالی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 کوروش یغمایی [fa] کوروش یغمایی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 علی حاتمی [fa] علی حاتمی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 بهمن قبادی [fa] بهمن قبادی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 کمال تبریزی [fa] کمال تبریزی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پرویز کیمیاوی [fa] پرویز کیمیاوی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 گابون [fa] گابون گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 رواندا [fa] رواندا گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 جزایر کومور [fa] جزایر کومور گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] گویان فرانسه گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سورینامی [fa] سورینامی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] سنت وینسنت و گرنادین‌ها گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] سنت لوسیا گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] سنت کیتس و نویس گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 گواتمالا [fa] گواتمالا گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پالائو [fa] پالائو گۆکردنی 0 دەنگی