پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
19/07/2013 اسماعیل ططری [fa] اسماعیل ططری گۆکردنی لەلایەن aryasasani
05/07/2013 Matkahuolto [fi] Matkahuolto گۆکردنی لەلایەن rambler
24/06/2013 indissolubly [en] indissolubly گۆکردنی لەلایەن Hagel
09/06/2013 IKEA [fi] IKEA گۆکردنی لەلایەن Muskotti
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 رگال [fa] رگال گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن گۆکردنی 2 دەنگی
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 بصره [fa] بصره گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 تباین [fa] تباین گۆکردنی 1 دەنگی
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا گۆکردنی 0 دەنگی
06/06/2013 Vapaudenkatu [fi] Vapaudenkatu گۆکردنی لەلایەن JoyJoy
06/06/2013 Vaasankatu [fi] Vaasankatu گۆکردنی لەلایەن JoyJoy
06/06/2013 Rantaväylä [fi] Rantaväylä گۆکردنی لەلایەن JoyJoy