پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] گویان فرانسه گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 گواتمالا [fa] گواتمالا گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] سنت کیتس و نویس گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] سنت لوسیا گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] سنت وینسنت و گرنادین‌ها گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پالائو [fa] پالائو گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 ساموآ [fa] ساموآ گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] پاپوآ گینه نو گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 میکرونزی [fa] میکرونزی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 اسلوواکی [fa] اسلوواکی گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] لیختن اشتاین گۆکردنی 1 دەنگی
28/05/2014 تایوان [fa] تایوان گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2014 سری لانکا [fa] سری لانکا گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] هوشنگ گلشیری گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] بزرگ علوی گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] شهریار مندنی‌پور گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] محمدعلی جمالزاده گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] جمال میرصادقی گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] ایرج پزشک‌زاد گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 غیرعمدی [fa] غیرعمدی گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 زمان بندی [fa] زمان بندی گۆکردنی 0 دەنگی
10/05/2014 خورشیدی [fa] خورشیدی گۆکردنی 0 دەنگی
03/01/2014 ندی [fa] ندی گۆکردنی 0 دەنگی
11/11/2013 تقی ارانی [fa] تقی ارانی گۆکردنی لەلایەن faryfarfar
13/10/2013 دویچه وله [fa] دویچه وله گۆکردنی لەلایەن faryfarfar
25/08/2013 jääkaapissa [fi] jääkaapissa گۆکردنی لەلایەن rambler
25/08/2013 Annaliesa [de] Annaliesa گۆکردنی لەلایەن Bartleby
24/08/2013 tykkäävät [fi] tykkäävät گۆکردنی لەلایەن rambler
17/08/2013 ehdottavat [fi] ehdottavat گۆکردنی لەلایەن rambler
16/08/2013 automaattinen [fi] automaattinen گۆکردنی لەلایەن rambler