پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
23/05/2011 Harmonies du soir [fr] Harmonies du soir گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2011 coquille [fr] coquille گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
23/05/2011 イギリス軍 [ja] イギリス軍 گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2011 雷雨 [ja] 雷雨 گۆکردنی 0 دەنگی
23/05/2011 請け負う [ja] 請け負う گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 しかし [ja] しかし گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2011 叔母さん [ja] 叔母さん گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 Lance [fr] Lance گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 États-Unis [fr] États-Unis گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 chine [fr] chine گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 Japon [fr] Japon گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2011 Annie [fr] Annie گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 apparent [fr] apparent گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 applicable [fr] applicable گۆکردنی -1 دەنگی
22/05/2011 appliqué [fr] appliqué گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 apprend [fr] apprend گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 apposition [fr] apposition گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 animateur [fr] animateur گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 nitotte [ja] nitotte گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 nous [fr] nous گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 俺様 [ja] 俺様 گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 明るい [ja] 明るい گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 appréciation [fr] appréciation گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 mousse [fr] mousse گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 apprêt [fr] apprêt گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 vous [fr] vous گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2011 il [fr] il گۆکردنی 1 دەنگی
22/05/2011 Elle [fr] Elle گۆکردنی 7 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/05/2011 tu [fr] tu گۆکردنی -2 دەنگی
22/05/2011 je [fr] je گۆکردنی -1 دەنگی