پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/01/2014 ippiatria [it] ippiatria گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 vendendo [it] vendendo گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 ippurite [it] ippurite گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 iridociclite [it] iridociclite گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 Quercioli [it] Quercioli گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 Langravio [it] Langravio گۆکردنی 0 دەنگی
15/01/2014 furto di identità [it] furto di identità گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2013 stampigliare [it] stampigliare گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2013 Paola Cescon [it] Paola Cescon گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Monte Sissone [it] Monte Sissone گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Abbottabotti [it] Abbottabotti گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Fatebenefratelli [it] Fatebenefratelli گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Zelinda [it] Zelinda گۆکردنی 0 دەنگی
02/10/2012 Campanacci [it] Campanacci گۆکردنی 0 دەنگی
15/06/2010 viaggiatore [it] viaggiatore گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/06/2010 diuresi [it] diuresi گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2010 biotecnologie [it] biotecnologie گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2010 rappresentazione [it] rappresentazione گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2010 Kaulonia [it] Kaulonia گۆکردنی 0 دەنگی
14/06/2010 spendaccione [it] spendaccione گۆکردنی 0 دەنگی
13/06/2010 Rocella [it] Rocella گۆکردنی 0 دەنگی
13/06/2010 I Solisti Veneti [it] I Solisti Veneti گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2010 Conegliano-Valdobbiadene [it] Conegliano-Valdobbiadene گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 nipponico [it] nipponico گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 concretezza [it] concretezza گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 Arte Povera [it] Arte Povera گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 espressionismo [it] espressionismo گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 informale [it] informale گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 ripudio [it] ripudio گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2010 astrazione [it] astrazione گۆکردنی 0 دەنگی