پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare گۆکردنی 1 دەنگی
21/01/2014 ingenito [it] ingenito گۆکردنی 1 دەنگی
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari گۆکردنی 0 دەنگی
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 interfisso [it] interfisso گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento گۆکردنی 1 دەنگی
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 invaditore [it] invaditore گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi گۆکردنی 1 دەنگی
16/01/2014 involgimento [it] involgimento گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 iodurare [it] iodurare گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 iodico [it] iodico گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intramurario [it] intramurario گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 maggengo [it] maggengo گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità گۆکردنی 0 دەنگی
16/01/2014 introgressione [it] introgressione گۆکردنی 0 دەنگی