بەکارهێنەر:

kongurlo

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی kongurlo

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە دەنگەکان
22/11/2011
hýra گۆکردنی
hýra [is] 0 دەنگی
22/11/2011
launaskrá گۆکردنی
launaskrá [is] 0 دەنگی
22/11/2011
rífur گۆکردنی
rífur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
leysir گۆکردنی
leysir [is] 0 دەنگی
22/11/2011
flækjurnar گۆکردنی
flækjurnar [is] 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/11/2011
rótum گۆکردنی
rótum [is] 0 دەنگی
22/11/2011
blik گۆکردنی
blik [is] 0 دەنگی
22/11/2011
Stórmerki گۆکردنی
Stórmerki [is] 0 دەنگی
22/11/2011
brjótum گۆکردنی
brjótum [is] 0 دەنگی
22/11/2011
sundur گۆکردنی
sundur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
broddur گۆکردنی
broddur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
Haraldur harðráði گۆکردنی
Haraldur harðráði [is] 0 دەنگی
22/11/2011
ráðunautur گۆکردنی
ráðunautur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
sólarolía گۆکردنی
sólarolía [is] 0 دەنگی
22/11/2011
bendill گۆکردنی
bendill [is] 0 دەنگی
22/11/2011
hegðun گۆکردنی
hegðun [is] 0 دەنگی
22/11/2011
geðbilun گۆکردنی
geðbilun [is] 0 دەنگی
22/11/2011
sinnisveiki گۆکردنی
sinnisveiki [is] 0 دەنگی
22/11/2011
lávarður گۆکردنی
lávarður [is] 0 دەنگی
22/11/2011
vörður گۆکردنی
vörður [is] 0 دەنگی
22/11/2011
nákvæmur گۆکردنی
nákvæmur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
larfar گۆکردنی
larfar [is] 0 دەنگی
22/11/2011
leifar گۆکردنی
leifar [is] 0 دەنگی
22/11/2011
heiðingi گۆکردنی
heiðingi [is] 0 دەنگی
22/11/2011
leikandi گۆکردنی
leikandi [is] 0 دەنگی
22/11/2011
leirmunir گۆکردنی
leirmunir [is] 0 دەنگی
22/11/2011
mikilvægur گۆکردنی
mikilvægur [is] 0 دەنگی
22/11/2011
koffort گۆکردنی
koffort [is] 0 دەنگی
22/11/2011
líkkista گۆکردنی
líkkista [is] 0 دەنگی
22/11/2011
klefi گۆکردنی
klefi [is] 0 دەنگی