پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/01/2010 розовых [ru] розовых گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 жёлтых [ru] жёлтых گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 поверили [ru] поверили گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 бесплодной [ru] бесплодной گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 владею [ru] владею گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 холмами [ru] холмами گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 распиливать [ru] распиливать گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 вывозе [ru] вывозе گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 теряют [ru] теряют گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 скота [ru] скота گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 выпаса [ru] выпаса گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 матёрый [ru] матёрый گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 замеса [ru] замеса گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 озерце [ru] озерце گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 подённую [ru] подённую گۆکردنی 0 دەنگی
10/01/2010 пологом (сущ.) [ru] пологом (сущ.) گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 мастодонт [ru] мастодонт گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 мчался [ru] мчался گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 кролик [ru] кролик گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 раскачивающийся [ru] раскачивающийся گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 поблёскивающие [ru] поблёскивающие گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 поблескивающие [ru] поблескивающие گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 шаркающая [ru] шаркающая گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 шаркающие [ru] шаркающие گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 кошачье [ru] кошачье گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 жарко [ru] жарко گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 сияло [ru] сияло گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 мхом [ru] мхом گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 невысокой [ru] невысокой گۆکردنی 0 دەنگی
09/01/2010 поросшем [ru] поросшем گۆکردنی 0 دەنگی