پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/05/2009 hány [hu] hány گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Ajtony [hu] Ajtony گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Aramisz [hu] Aramisz گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Antigon [hu] Antigon گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 úszójárműkürt-vészöblítő [hu] úszójárműkürt-vészöblítő گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/05/2009 fiaiéi [hu] fiaiéi گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 knédli [hu] knédli گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 kinn [hu] kinn گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 dobos [hu] dobos گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/05/2009 paprikás csirke [hu] paprikás csirke گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/05/2009 David Merlini [hu] David Merlini گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/05/2009 Alsóújlak [hu] Alsóújlak گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 ámen [hu] ámen گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Ferihegy [hu] Ferihegy گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Zoltán Kocsis [hu] Zoltán Kocsis گۆکردنی 0 دەنگی
08/05/2009 Pertis Zsuzsa [hu] Pertis Zsuzsa گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Jászárokszállás [hu] Jászárokszállás گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Nagyhalász [hu] Nagyhalász گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Kozármisleny [hu] Kozármisleny گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Orosháza [hu] Orosháza گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Nagykőrös [hu] Nagykőrös گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Oroszlány [hu] Oroszlány گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Kadarkút [hu] Kadarkút گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Fonyód [hu] Fonyód گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Jászfényszaru [hu] Jászfényszaru گۆکردنی 0 دەنگی
31/07/2008 Sándor Márai [hu] Sándor Márai گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2008 szaka [hu] szaka گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2008 Sándor Puhl [hu] Sándor Puhl گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2008 Baumgartner Zsolt [hu] Baumgartner Zsolt گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2008 fúrópajzs [hu] fúrópajzs گۆکردنی 0 دەنگی