پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
10/06/2009 transcurrido [es] transcurrido گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 hallarlas [es] hallarlas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 contrarreloj [es] contrarreloj گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 recuperarse [es] recuperarse گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 catástrofe [es] catástrofe گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 aledaños [es] aledaños گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 Verona [es] Verona گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 recuperado [es] recuperado گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 orgullosamente [es] orgullosamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 pastelerías [es] pastelerías گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 ofrecen [es] ofrecen گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 clientela [es] clientela گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 dedicados [es] dedicados گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 compositor [es] compositor گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 acaso [es] acaso گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 bombones [es] bombones گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 cocinando [es] cocinando گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 gastronómica [es] gastronómica گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 paradas [es] paradas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 estilismos [es] estilismos گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 arriesgado [es] arriesgado گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 acudiendo [es] acudiendo گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 anónima [es] anónima گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 huyeron [es] huyeron گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/06/2009 multados [es] multados گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 autopistas [es] autopistas گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 letales [es] letales گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 sumamente [es] sumamente گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 ebrios [es] ebrios گۆکردنی 0 دەنگی
10/06/2009 agentes [es] agentes گۆکردنی 0 دەنگی