پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/05/2010 Pasqualino [it] Pasqualino گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Pierina [it] Pierina گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Piera [it] Piera گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/05/2010 Pietrina [it] Pietrina گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Prudenzio [it] Prudenzio گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/05/2010 Porfirio [it] Porfirio گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Geltrude [it] Geltrude گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Gerolamo [it] Gerolamo گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Giraldo [it] Giraldo گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Giuseppa [it] Giuseppa گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Giustina [it] Giustina گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Giustino [it] Giustino گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 Graziana [it] Graziana گۆکردنی 0 دەنگی
24/05/2010 correzione [it] correzione گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2010 Plinio il Vecchio [it] Plinio il Vecchio گۆکردنی 0 دەنگی
20/05/2010 a te [it] a te گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
20/05/2010 guida [it] guida گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2010 apri [it] apri گۆکردنی 0 دەنگی
19/05/2010 irragionevolezza [it] irragionevolezza گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/05/2010 azzurrognolo [it] azzurrognolo گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 pendola [it] pendola گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 orologio a cucù [it] orologio a cucù گۆکردنی 3 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/05/2010 orologio da polso [it] orologio da polso گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/05/2010 orologio da taschino [it] orologio da taschino گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 monile [it] monile گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 collanina [it] collanina گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 pendente [it] pendente گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 pendaglio [it] pendaglio گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 fermaglio [it] fermaglio گۆکردنی 0 دەنگی
18/05/2010 spilla [it] spilla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن