پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
24/08/2019 bronzu [scn] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/08/2019 viddi [scn] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/08/2019 grigiu [scn] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/08/2019 vuatri [scn] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
24/08/2019 nuatri [scn] بێژە نەکراو بێژە نەکراو
25/07/2016 si appollaiano [it] si appollaiano گۆکردنی لەلایەن edoard0
13/05/2016 grassottello [it] grassottello گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
13/05/2016 apprezziamo [it] apprezziamo گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
13/05/2016 centelliniamo [it] centelliniamo گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
13/05/2016 sbafiamo [it] sbafiamo گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
13/05/2016 assaporiamo [it] assaporiamo گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
13/05/2016 gastromania [it] gastromania گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
05/05/2016 cinguettando [it] cinguettando گۆکردنی لەلایەن giorgiospizzi
18/04/2016 ของคุณ [th] ของคุณ گۆکردنی لەلایەن meimeimewmew
18/03/2016 scortecciato [it] scortecciato گۆکردنی لەلایەن mikyllo
18/03/2016 augurarle [it] augurarle گۆکردنی لەلایەن mikyllo
08/01/2016 ยี่สิบแปด [th] ยี่สิบแปด گۆکردنی لەلایەن Chaviga
19/09/2014 Rancilio [it] Rancilio گۆکردنی لەلایەن Annavox
28/04/2013 Cefalonia [it] Cefalonia گۆکردنی لەلایەن Giank12345678
28/04/2013 Montelusa [it] Montelusa گۆکردنی لەلایەن Giank12345678
28/04/2013 Vigata [it] Vigata گۆکردنی لەلایەن Giank12345678
02/12/2012 scrippelle [it] scrippelle گۆکردنی لەلایەن irretendo
02/12/2012 Controguerra [it] Controguerra گۆکردنی لەلایەن Furex
24/11/2012 autoreggente [it] autoreggente گۆکردنی لەلایەن Wolfsblut
24/11/2012 calunniosamente [it] calunniosamente گۆکردنی لەلایەن mikeluna
23/11/2012 riconoscendo [it] riconoscendo گۆکردنی لەلایەن distace
23/11/2012 riconosciute [it] riconosciute گۆکردنی لەلایەن mikeluna
23/11/2012 isoglossa [it] isoglossa گۆکردنی لەلایەن Wolfsblut
23/11/2012 Cittaducale [it] Cittaducale گۆکردنی لەلایەن Wolfsblut
23/11/2012 Aufidena [it] Aufidena گۆکردنی لەلایەن Giank12345678