پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
09/01/2016 Vas-y ! [fr] Vas-y ! گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 maman [fr] maman گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 levrette [fr] levrette گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 chut-euh ! [fr] chut-euh ! گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 Si je me lève [fr] Si je me lève گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 si besoin est [fr] si besoin est گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] si j'ose le dire گۆکردنی 1 دەنگی
04/09/2011 chacun sa merde [fr] chacun sa merde گۆکردنی 1 دەنگی
04/09/2011 foutre la merde [fr] foutre la merde گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 merde [fr] merde گۆکردنی 5 دەنگی
04/09/2011 sauvages [fr] sauvages گۆکردنی 0 دەنگی
04/09/2011 sixtine [fr] sixtine گۆکردنی 0 دەنگی