پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/07/2013 daite [ga] daite گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 áraslann [ga] áraslann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tranglam [ga] tranglam گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 timpeallán [ga] timpeallán گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 thall ansin [ga] thall ansin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] teanga ardleibhéil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] Teach an Ard-Mhéara گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tarraing as [ga] tarraing as گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tar anall [ga] tar anall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 talcam [ga] talcam گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 sócamais [ga] sócamais گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 strambán [ga] strambán گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 steall amach [ga] steall amach گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 stallaí [ga] stallaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 soineann [ga] soineann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 seamlas [ga] seamlas گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 scaglann [ga] scaglann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 Sann [ga] Sann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 san earrach [ga] san earrach گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 san airdeall [ga] san airdeall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 os ard [ga] os ard گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall گۆکردنی لەلایەن BridEilis