پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/07/2013 saothar [ga] saothar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 saorálaí [ga] saorálaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 saor ó [ga] saor ó گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 saor ar [ga] saor ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 saoiste [ga] saoiste گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 saochan [ga] saochan گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 maoirsigh [ga] maoirsigh گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 lá saoire [ga] lá saoire گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 leabhar faoi [ga] leabhar faoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 craol [ga] craol گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis