پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/07/2013 inis faoi [ga] inis faoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 glaoigh ar [ga] glaoigh ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gaofar [ga] gaofar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoin tuath [ga] faoin tuath گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoin gcéad [ga] faoin gcéad گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi éide [ga] faoi éide گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi smacht [ga] faoi smacht گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi sin [ga] faoi sin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi shiúl [ga] faoi shiúl گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi seo [ga] faoi seo گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi rún [ga] faoi rún گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi mar [ga] faoi mar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi ghruaim [ga] faoi ghruaim گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi ghlas [ga] faoi ghlas گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi bhannaí [ga] faoi bhannaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi bhanna [ga] faoi bhanna گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faoi adhall [ga] faoi adhall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dul faoi arm [ga] dul faoi arm گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 craol [ga] craol گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cairde gaoil [ga] cairde gaoil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 béal faoi [ga] béal faoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 baoite beo [ga] baoite beo گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ar saoire [ga] ar saoire گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 aontú [ga] aontú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 aontú le [ga] aontú le گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 aoi [ga] aoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 an maos [ga] an maos گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 An Laoi [ga] An Laoi گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 taisc [ga] taisc گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 scair [ga] scair گۆکردنی لەلایەن BridEilis