پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/07/2013 is fiú [ga] is fiú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 is fiú é [ga] is fiú é گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 iniúch [ga] iniúch گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 giúirléidí [ga] giúirléidí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 díriú ar [ga] díriú ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 diúscair [ga] diúscair گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cáiliúil [ga] cáiliúil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 creidiúnaí [ga] creidiúnaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ar siúl [ga] ar siúl گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ar shiúl ó [ga] ar shiúl ó گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 An Soilsiú [ga] An Soilsiú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 aistriú [ga] aistriú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 agúid [ga] agúid گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 stróic [ga] stróic گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 seanóir [ga] seanóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 scóip [ga] scóip گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 réadóir [ga] réadóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 móidín [ga] móidín گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 mogóir [ga] mogóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dóire [ga] dóire گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cúntóir [ga] cúntóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cóirigh [ga] cóirigh گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cóip [ga] cóip گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 cuspóir [ga] cuspóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 argóint [ga] argóint گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 An Róin [ga] An Róin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 A Onóir [ga] A Onóir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ábhar imní [ga] ábhar imní گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] tá imní air گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] tuigim thú گۆکردنی لەلایەن BridEilis