پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
04/06/2014 urnaithe [ga] urnaithe گۆکردنی لەلایەن BridEilis
04/06/2014 urnaí [ga] urnaí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] foilseacháin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] gabhdóg گۆکردنی لەلایەن Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] réamhráite گۆکردنی لەلایەن BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] rabhlóg گۆکردنی لەلایەن BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] macaomh گۆکردنی لەلایەن Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] Lasairfhíona گۆکردنی لەلایەن Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] chiseach گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] dílleacht گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] néalríomhaireacht گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] féigniú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] tobshlua گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] sciobchomhrá گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] dércínteoir گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] uaschúrsáil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] scáileastát گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] pitseáma aonphíosa گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] triúracht گۆکردنی لەلایەن BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] féinphic گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] áitiú go گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] á dheisiú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 tiúin [ga] tiúin گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 siúl trí [ga] siúl trí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 sainiúil [ga] sainiúil گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 rud a ídiú [ga] rud a ídiú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 parasiúit [ga] parasiúit گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 oiriúnaigh [ga] oiriúnaigh گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 oiliúint [ga] oiliúint گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 nimhiú bia [ga] nimhiú bia گۆکردنی لەلایەن BridEilis