پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/07/2013 go dall [ga] go dall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] gan í گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] gan é گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] gabhaim pardún agat گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] faigh ardú céime گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 earráid mhór [ga] earráid mhór گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] earraí bia گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 eang [ga] eang گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] dícheallach گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] dul amú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] druglann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] drioglann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] doineann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] de bharr گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] dathdhall گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] dathannach گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] damáistí گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] damnú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] dall ar گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] dairteanna گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] céannú گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] clárlann گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] clár comhardaithe گۆکردنی لەلایەن BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] ceant گۆکردنی لەلایەن BridEilis