بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/04/2020 невротична [uk] невротична گۆکردنی 0 دەنگی
12/04/2020 невротични [bg] невротични گۆکردنی 0 دەنگی
12/04/2020 стафида [bg] стафида گۆکردنی 0 دەنگی
12/04/2020 невротичен [bg] невротичен گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2020 двойна [bg] двойна گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2020 сусам [bg] сусам گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2020 претоварвам [bg] претоварвам گۆکردنی 0 دەنگی
11/04/2020 реглан [bg] реглан گۆکردنی 0 دەنگی
05/04/2020 шпатула [bg] шпатула گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2020 Сребърна [bg] Сребърна گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2020 пуйка [bg] пуйка گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2020 празненство [bg] празненство گۆکردنی 0 دەنگی
04/04/2020 симбиоза [bg] симбиоза گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 арсенал [bg] арсенал گۆکردنی 1 دەنگی
30/03/2020 приветливо [bg] приветливо گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 студентът [bg] студентът گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 лекарят [bg] лекарят گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 влакът [bg] влакът گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 принудя [bg] принудя گۆکردنی 0 دەنگی
30/03/2020 термометър [bg] термометър گۆکردنی 1 دەنگی
16/03/2020 кварц [bg] кварц گۆکردنی 0 دەنگی
16/03/2020 приветлив [bg] приветлив گۆکردنی 0 دەنگی
16/03/2020 обелиск [bg] обелиск گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 фитинг [bg] фитинг گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 Всеки луд с номера си [bg] Всеки луд с номера си گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 без утайки [bg] без утайки گۆکردنی 0 دەنگی
14/03/2020 гумичка [bg] гумичка گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2020 бюрократичен [bg] бюрократичен گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2020 хомогенен [bg] хомогенен گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2020 световъртеж [bg] световъртеж گۆکردنی 0 دەنگی