بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/06/2020 интроверт [bg] интроверт گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2020 лейтенант [bg] лейтенант گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2020 интервюирам [bg] интервюирам گۆکردنی 0 دەنگی
28/05/2020 прелитащ [bg] прелитащ گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 На вълка му е дебел врата, защото върши всичко сам. [bg] На вълка му е дебел врата, защото върши всичко сам. گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 чиито [bg] чиито گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 чието [bg] чието گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 чиято [bg] чиято گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 Когато котката я няма, мишките играят. [bg] Когато котката я няма, мишките играят. گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 Една птичка пролет не прави. [bg] Една птичка пролет не прави. گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 на лъжата краката са къси [bg] на лъжата краката са къси گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 Обичам кафе за закуска. [bg] Обичам кафе за закуска. گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 локум [bg] локум گۆکردنی 1 دەنگی
25/05/2020 барометър [bg] барометър گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 маслен [bg] маслен گۆکردنی 0 دەنگی
25/05/2020 плъзвам [bg] плъзвам گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 допълващо [bg] допълващо گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 допълващи [bg] допълващи گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 допълваща [bg] допълваща گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 допълващ [bg] допълващ گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 такава [bg] такава گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 такова [bg] такова گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 Параметър [bg] Параметър گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 сложа [bg] сложа گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 вляза [bg] вляза گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 кабелен [bg] кабелен گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 археолози [bg] археолози گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 филолози [bg] филолози گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 врагове [bg] врагове گۆکردنی 0 دەنگی
22/05/2020 фенерче [bg] фенерче گۆکردنی 0 دەنگی