بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
25/07/2020 демонстрирам [bg] демонстрирам گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 комбинация [bg] комбинация گۆکردنی 1 دەنگی
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 напълнея [bg] напълнея گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 олигарх [bg] олигарх گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 непълен [bg] непълен گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 подлъган съм [bg] подлъган съм گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 Откриваме [bg] Откриваме گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 привлечен съм [bg] привлечен съм گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 епитет [bg] епитет گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказвач [bg] разказвач گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказване [bg] разказване گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2020 Празнуваме [bg] Празнуваме گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2020 свекър [bg] свекър گۆکردنی 0 دەنگی
18/07/2020 смекчавам загубите [bg] смекчавам загубите گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 праг [bg] праг گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 завършването [bg] завършването گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 бонфиле [bg] бонфиле گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 копаене [bg] копаене گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 Поличби [bg] Поличби گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 в центъра [bg] в центъра گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 Заразени [bg] Заразени گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 славянин [bg] славянин گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 Мазнини [bg] Мазнини گۆکردنی 0 دەنگی
08/07/2020 лимит [bg] лимит گۆکردنی 0 دەنگی