بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
20/08/2020 герой [bg] герой گۆکردنی 0 دەنگی
09/08/2020 изсмивам се [bg] изсмивам се گۆکردنی 0 دەنگی
09/08/2020 скицирам [bg] скицирам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 бия се [bg] бия се گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 съвпадам [bg] съвпадам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 припокривам [bg] припокривам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 припокривам се [bg] припокривам се گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 не знаеш колко много те обичам [bg] не знаеш колко много те обичам گۆکردنی 0 دەنگی
04/08/2020 разлагам се [bg] разлагам се گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 Панаирът [bg] Панаирът گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 въглища [bg] въглища گۆکردنی 0 دەنگی
02/08/2020 инсинуирам [bg] инсинуирам گۆکردنی 0 دەنگی
01/08/2020 седимент [bg] седимент گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 демонстрирам [bg] демонстрирам گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 форсирам [bg] форсирам گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 организирам се [bg] организирам се گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2020 комбинация [bg] комбинация گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 обвиващ [bg] обвиващ گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 обвиващо [bg] обвиващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 покриващо [bg] покриващо گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 изглеждащ [bg] изглеждащ گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 напълнея [bg] напълнея گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 олигарх [bg] олигарх گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2020 непълен [bg] непълен گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 подлъган съм [bg] подлъган съм گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 Откриваме [bg] Откриваме گۆکردنی 0 دەنگی
20/07/2020 привлечен съм [bg] привлечен съм گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 епитет [bg] епитет گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказвач [bg] разказвач گۆکردنی 0 دەنگی
19/07/2020 разказване [bg] разказване گۆکردنی 0 دەنگی