بەکارهێنەر:

i100

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی i100

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
20/10/2019 разстройвам се [bg] разстройвам се گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 очарован съм [bg] очарован съм گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 прикрепям се [bg] прикрепям се گۆکردنی 0 دەنگی
17/10/2019 прикрепям [bg] прикрепям گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2019 сгазен съм [bg] сгазен съм گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2019 сгазен [bg] сгазен گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2019 прегазен съм [bg] прегазен съм گۆکردنی 0 دەنگی
03/10/2019 прегазен [bg] прегазен گۆکردنی 0 دەنگی
01/10/2019 сливам се [bg] сливам се گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2019 снемам [bg] снемам گۆکردنی 0 دەنگی
29/09/2019 снемам [sr] снемам گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2019 маскиране [bg] маскиране گۆکردنی 0 دەنگی
10/09/2019 плискам се [bg] плискам се گۆکردنی 0 دەنگی
06/09/2019 аранжирам [bg] аранжирам گۆکردنی 0 دەنگی
27/08/2019 павилион [bg] павилион گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2019 гукам [bg] гукам گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2019 кукуригам [bg] кукуригам گۆکردنی 0 دەنگی
27/07/2019 пъчене [bg] пъчене گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2019 загубеняк [bg] загубеняк گۆکردنی 0 دەنگی
25/07/2019 жулене [bg] жулене گۆکردنی 0 دەنگی
24/07/2019 отбелязан [bg] отбелязан گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2019 процесия [bg] процесия گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2019 шествам [bg] шествам گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2019 производство [bg] производство گۆکردنی 0 دەنگی
13/07/2019 процес [bg] процес گۆکردنی 0 دەنگی
02/07/2019 спекулирам [bg] спекулирам گۆکردنی 0 دەنگی
29/06/2019 опакован [bg] опакован گۆکردنی 0 دەنگی
25/06/2019 въвлечен съм [bg] въвлечен съм گۆکردنی 0 دەنگی
22/06/2019 отразяване [bg] отразяване گۆکردنی 0 دەنگی
08/06/2019 паралия [bg] паралия گۆکردنی 0 دەنگی