پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2011 merking [is] merking گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 skilningur [is] skilningur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 blað [is] blað گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 [is] fé گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 kind [is] kind گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 Rolla [is] Rolla گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 dyr [is] dyr گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 hurð [is] hurð گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 hross [is] hross گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 tólf [is] tólf گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 frjáls [is] frjáls گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alviska [is] alviska گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alveg [is] alveg گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 bíddu [is] bíddu گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 seinna [is] seinna گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alls [is] alls گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 eigur [is] eigur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 átti [is] átti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 ætli [is] ætli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 sjást [is] sjást گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن