پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
22/01/2013 rjómi [is] rjómi گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 blöðin [is] blöðin گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 biður [is] biður گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 spurning [is] spurning گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 kærlega [is] kærlega گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 nefnt [is] nefnt گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 logn [is] logn گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 steinninn [is] steinninn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
22/01/2013 fíkn [is] fíkn گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 býsna [is] býsna گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 blessuð [is] blessuð گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 ætlar [is] ætlar گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 margt [is] margt گۆکردنی 0 دەنگی
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða گۆکردنی 0 دەنگی