پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
02/10/2011 seinna [is] seinna گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 alls [is] alls گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 eigur [is] eigur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 átti [is] átti گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 ætli [is] ætli گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 sjást [is] sjást گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 sáumst [is] sáumst گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 eigum [is] eigum گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 hittast [is] hittast گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 morgun [is] morgun گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 meira [is] meira گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 [is] sé گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 gemsa [is] gemsa گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 úrvalsdeild [is] úrvalsdeild گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 náttúra [is] náttúra گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 mállýska [is] mállýska گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 fínt [is] fínt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 sæmilegt [is] sæmilegt گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 fjandi [is] fjandi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 Gangleri [is] Gangleri گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 hver fjandinn [is] hver fjandinn گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 ás [is] ás گۆکردنی 1 دەنگی
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
30/09/2011 vél [is] vél گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
10/09/2011 þáttur [is] þáttur گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن