پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
24/04/2011 corear [es] corear گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 cortaúñas [es] cortaúñas گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/04/2011 юно [ru] юно گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 contrefaçon [fr] contrefaçon گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 équilatéral [fr] équilatéral گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 escaliers [fr] escaliers گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Crépuscule [fr] Crépuscule گۆکردنی -1 دەنگی
24/04/2011 visqueux [fr] visqueux گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 astérisque [fr] astérisque گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 abracadabra [fr] abracadabra گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 cliché [fr] cliché گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 opportun [fr] opportun گۆکردنی 1 دەنگی
24/04/2011 piscine [fr] piscine گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 sceau [fr] sceau گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 réfléchir [fr] réfléchir گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
24/04/2011 Quentin [fr] Quentin گۆکردنی -1 دەنگی
24/04/2011 Margaux [fr] Margaux گۆکردنی 1 دەنگی
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] Guffens-Heynen گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Zimming [fr] Zimming گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Ristelhueber [fr] Ristelhueber گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Liemert [fr] Liemert گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 spart [fr] spart گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Sigaut [fr] Sigaut گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 basché [fr] basché گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 widor [fr] widor گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Thiteux [fr] Thiteux گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Fessenheim [fr] Fessenheim گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 André Ayew [fr] André Ayew گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 boulbenes [fr] boulbenes گۆکردنی 0 دەنگی
24/04/2011 Pupillin [fr] Pupillin گۆکردنی 0 دەنگی