پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
15/02/2011 cư xử [vi] cư xử گۆکردنی 0 دەنگی
15/02/2011 mùi vị [vi] mùi vị گۆکردنی 0 دەنگی
15/02/2011 Úc [vi] Úc گۆکردنی 0 دەنگی
15/02/2011 phụ huynh [vi] phụ huynh گۆکردنی 0 دەنگی
15/02/2011 thuộc [vi] thuộc گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 viết [vi] viết گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 thức ăn [vi] thức ăn گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 uống [vi] uống گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 hơi thở [vi] hơi thở گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 xe hơi [vi] xe hơi گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 tốc độ [vi] tốc độ گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 cửa hàng [vi] cửa hàng گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 tiệm [vi] tiệm گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 tuyết [vi] tuyết گۆکردنی -1 دەنگی
14/02/2011 chớp [vi] chớp گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 bùn [vi] bùn گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 sàn nhà [vi] sàn nhà گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 đất [vi] đất گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 mẹ [vi] mẹ گۆکردنی -1 دەنگی
14/02/2011 nụ [vi] nụ گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 đũa [vi] đũa گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 buôn bán [vi] buôn bán گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
14/02/2011 sữa [vi] sữa گۆکردنی 0 دەنگی
14/02/2011 luộc [vi] luộc گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 xưởng [vi] xưởng گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 sen [vi] sen گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 đặc sắc [vi] đặc sắc گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 tường [vi] tường گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 nhân loại [vi] nhân loại گۆکردنی 0 دەنگی
07/02/2011 bánh xe [vi] bánh xe گۆکردنی 0 دەنگی