پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
19/02/2011 quan trọng [vi] quan trọng گۆکردنی -1 دەنگی
19/02/2011 đấy [vi] đấy گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 mọi nơi [vi] mọi nơi گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2011 tại sao [vi] tại sao گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 đất sét [vi] đất sét گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 bề ngoài [vi] bề ngoài گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 hiện giờ [vi] hiện giờ گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 đọc [vi] đọc گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 học tập [vi] học tập گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
19/02/2011 học hỏi [vi] học hỏi گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 khoảng cách [vi] khoảng cách گۆکردنی 0 دەنگی
19/02/2011 [vi] cá گۆکردنی 1 دەنگی
19/02/2011 phương hướng [vi] phương hướng گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 trưa [vi] trưa گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 trắng [vi] trắng گۆکردنی -1 دەنگی
18/02/2011 không bao giờ [vi] không bao giờ گۆکردنی 2 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/02/2011 ở ngoài [vi] ở ngoài گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 chị [vi] chị گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 ốc [vi] ốc گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 dịch hạch [vi] dịch hạch گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 thích [vi] thích گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 giữa [vi] giữa گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 chuông [vi] chuông گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
18/02/2011 cuối [vi] cuối گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 luôn [vi] luôn گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 muốn [vi] muốn گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 buớc [vi] buớc گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 vừa [vi] vừa گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 mướn [vi] mướn گۆکردنی 0 دەنگی
18/02/2011 con ngựa [vi] con ngựa گۆکردنی 0 دەنگی