پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
12/03/2011 xe cộ [vi] xe cộ گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 ngay [vi] ngay گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 chỉ huy [vi] chỉ huy گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 mau chóng [vi] mau chóng گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 khó chịu [vi] khó chịu گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 xấu [vi] xấu گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 hoàn tất [vi] hoàn tất گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 yên ổn [vi] yên ổn گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 mau lên [vi] mau lên گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 thân thiện [vi] thân thiện گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 ghê sợ [vi] ghê sợ گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 chớp nhoáng [vi] chớp nhoáng گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 chậm chạp [vi] chậm chạp گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 buồn chán [vi] buồn chán گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/03/2011 giỏi [vi] giỏi گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 được [vi] được گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
12/03/2011 tức giận [vi] tức giận گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 ngu ngốc [vi] ngu ngốc گۆکردنی 0 دەنگی
12/03/2011 lịch sự [vi] lịch sự گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 luật [vi] luật گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 có nhiều [vi] có nhiều گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 hệ thống [vi] hệ thống گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 thông dụng [vi] thông dụng گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 câm [vi] câm گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 khôn ngoan [vi] khôn ngoan گۆکردنی 1 دەنگی باشترین بێژە کردن
08/03/2011 lẹ làng [vi] lẹ làng گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 đần độn [vi] đần độn گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 quan [vi] quan گۆکردنی 0 دەنگی
08/03/2011 thông minh [vi] thông minh گۆکردنی 0 دەنگی
06/03/2011 lưng [vi] lưng گۆکردنی 0 دەنگی