پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە بێژە کردن زانیاری
09/01/2012 Bibury [en] Bibury گۆکردنی لەلایەن Stormerne
26/08/2011 Alviso [en] Alviso گۆکردنی لەلایەن gorska
22/03/2011 Place Richard de Coudenhove-Kalergi [fr] Place Richard de Coudenhove-Kalergi گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
17/03/2011 Rue Desbassayns de Richemont [fr] Rue Desbassayns de Richemont گۆکردنی لەلایەن spl0uf
13/03/2011 Rue Thiers [fr] Rue Thiers گۆکردنی لەلایەن spl0uf
13/03/2011 Rue du Parisis [fr] Rue du Parisis گۆکردنی لەلایەن Roger_XY
13/03/2011 Chemin des Clos [fr] Chemin des Clos گۆکردنی لەلایەن spl0uf
13/03/2011 Rue Degly Maillot [fr] Rue Degly Maillot گۆکردنی لەلایەن spl0uf
13/03/2011 Mareil sur Mauldre [fr] Mareil sur Mauldre گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
07/03/2011 Avenue de Tubingen [fr] Avenue de Tubingen گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
06/03/2011 Mount Tamalpais [en] Mount Tamalpais گۆکردنی لەلایەن ahelfant
28/02/2011 Via di Sant'Eustachio [it] Via di Sant'Eustachio گۆکردنی لەلایەن MarkLolly
27/02/2011 Rue Louis Vanraet [fr] Rue Louis Vanraet گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
27/02/2011 Frelinghien [fr] Frelinghien گۆکردنی لەلایەن didiousse
26/02/2011 Rue Gomboust [fr] Rue Gomboust گۆکردنی لەلایەن somejeff
26/02/2011 Rue Saint Roch [fr] Rue Saint Roch گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
24/02/2011 Rue Greneta [fr] Rue Greneta گۆکردنی لەلایەن MadMorwen
24/02/2011 Quai Nicolas Crauser [fr] Quai Nicolas Crauser گۆکردنی لەلایەن spl0uf
24/02/2011 Rue Tran [fr] Rue Tran گۆکردنی لەلایەن spl0uf
24/02/2011 Rue Castetnau [fr] Rue Castetnau گۆکردنی لەلایەن spl0uf
23/02/2011 Boulevard Benjamin Milhaud [fr] Boulevard Benjamin Milhaud گۆکردنی لەلایەن spl0uf
23/02/2011 Rue Delpech [fr] Rue Delpech گۆکردنی لەلایەن aken
23/02/2011 Passage Bruyas [fr] Passage Bruyas گۆکردنی لەلایەن spl0uf
23/02/2011 Rue de Thèbes [fr] Rue de Thèbes گۆکردنی لەلایەن spl0uf
23/02/2011 Boulevard Sarrail [fr] Boulevard Sarrail گۆکردنی لەلایەن spl0uf
22/02/2011 Via Argiro [it] Via Argiro گۆکردنی لەلایەن pillola
22/02/2011 Rue de Pfastatt [fr] Rue de Pfastatt گۆکردنی لەلایەن spl0uf
20/02/2011 Boulevard Charles Nédélec [fr] Boulevard Charles Nédélec گۆکردنی لەلایەن spl0uf
19/02/2011 Avenue Rapp [fr] Avenue Rapp گۆکردنی لەلایەن spl0uf
19/02/2011 Rue de Fleurus [fr] Rue de Fleurus گۆکردنی لەلایەن marcdar