پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 mät [sv] mät گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 distributionsformen [sv] distributionsformen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 transporteras [sv] transporteras گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 prenumeranterna [sv] prenumeranterna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 försäljningsställena [sv] försäljningsställena گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 faktorerna [sv] faktorerna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 publicering [sv] publicering گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 tidningens [sv] tidningens گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 levererad [sv] levererad گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 trögheter [sv] trögheter گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 dagstidningarna [sv] dagstidningarna گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 papperstidningen [sv] papperstidningen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 webbtidningen [sv] webbtidningen گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 papperstidningar [sv] papperstidningar گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 layoutas [sv] layoutas گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] utrymmesskäl گۆکردنی 0 دەنگی
30/12/2013 ljudinslag [sv] ljudinslag گۆکردنی 0 دەنگی